Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.

Vacature bij Het team van het jaar 2017!

Wij zoeken een fulltime groepsleerkracht voor de middenbouw. Het betreft een benoeming voor een jaar met uitzicht op vast.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de school; Jeroen de Bruin.
Hij is te bereiken via de mail; j.debruin@heijbergschool of telefonisch 010 – 4182199.
Ook kunt u kijken op www.meesterbaan.nl
Ingangsdatum: 1-8-2018