Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.

Hier vindt u de schoolgids en de schoolkalender van het schooljaar 2017-2018 van de Heijbergschool.

 

schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (downloaden)

schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (bekijken)

schoolkalender Heijbergschool 2017 2018

 

Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.