Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

SKVR collage

Het was een feestdag woensdag. Na het voorlezen met knuffels gingen we spreken met trommels onder leiding van twee docenten van het SKVR. Allerlei verschillende trommels, afkomstig uit de hele wereld hadden ze meegenomen. Op de wereldkaart stond aangegeven waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Na het luisteren naar een trommelgesprek, mochten alle kinderen meewerken aan het trommelgesprek. Eerst per instrument en uiteindelijk met de hele klas tegelijk. Iedere groep van trommelaars kregen een solo moment in het muziekstuk. Met de hele groep werd het stuk afgesloten. De kinderen kregen van de docenten een applaus en wij gaven een Dank je wel applaus aan de docenten.