Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannekooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.

Beste bezoekers,
Hierbij laat ik u weten dat ik vanaf 1 maart zal stoppen met het beheer van de website van de Heijbergschool.
In de afgelopen twaalf jaar heb ik als vrijwilligster met veel plezier de website onderhouden en van recente informatie voorzien. Voor de presentatie van het vele fotomateriaal wil ik hierbij graag Juffrouw Annemarie in het zonnetje zetten. Dankzij haar enorme inzet heeft u op de vele mooie pagina's met foto's altijd kunnen meekijken bij de gebeurtenissen, de activiteiten en het schoolleven op de Heijbergschool. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren Annemarie!

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de website. Het is de bedoeling dat er in de toekomst een grotere rol is weggelegd voor leerkrachten en leerlingen bij de invulling van de site. Ik denk dat dit een goed moment is om mijn taak over te dragen aan een nieuwe beheerder. Ik wens hierbij de school en de nieuwe beheerder veel succes en u allen veel plezier van de nieuwe Heijbergwebsite!
Met vriendelijke groeten, Astrid Schild