Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannekooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.

Er zijn drie organisaties die de naschoolse opvang organiseren vanaf de Heijbergschool. Kinderopvang Bijdehand doet dat bij ons in het pand. De Kleine Jungle, Zus en zo en de Dolle Boel komen de kinderen bij ons op school ophalen. Meer informatie kunt u vinden op:

www.dekleinejungle.nl

https://bsozusenzo.nl/

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/rotterdam-dolleboel

https://www.kov-bijdehand.nl/buitenschoolse-opvang/onze-locaties/163-heijberg

 •    

  Het is gelukt! Een deskundige jury koos het team van de Heijbergschool als het beste Rotterdamse lerarenteam van 2017! Een zeer eervolle prijs.

  Hartelijk dank voor alle stemmen.

  Op deze pagina vindt u enkele downloads van de Heijbergschool en de peuterspeelzaal.

   

  Hier vindt u de schoolgids, de schoolkalender en het schoolplan van het schooljaar 2017-2018 van de Heijbergschool.

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2017 2018

  schoolplan Heijbergschool 2017 2018

   

  Hier vindt u het inschrijfformulier en het klachtenformulier van de peuterspeelzaal.

  inschrijfformulier peuteropvang

  klachtenformulier peuteropvang

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  Hier vindt u de schoolgids en de schoolkalender van het schooljaar 2017-2018 van de Heijbergschool.

   

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2017 2018

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  SWPBS

  Om een omgeving te creëren die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt maken wij gebruik van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).  SWPBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van dit systeem is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘evidence based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

  Heijbergschool 18 CustomHeijbergschool 287 Custom

  Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. Voor de 20% leerlingen die meer nodig heeft om ditzelfde doel te bereiken, zijn er aanvullende interventies beschikbaar, op school en bij de ketenpartners in zorg. Hierbij zijn de lijnen kort en de interventies complementair aan de wijze waarop in en om school met alle leerlingen wordt gewerkt. De ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag. Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding. Deze aanpak leidt voor alle leerlingen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid van de leerlingen en minder verstoringen in de klas, wat weer leidt tot betere leerprestaties. 

  foto a Custom

  foto b Custom

  Afgelopen zondag was er in de Salvatorkerk een dienst in samenwerking met de kinderen van de Heijbergschool. Het ging over het bijbelverhaal Esther. Op school was dit verhaal verteld en hadden de kinderen liedjes ingestudeerd. Op het podium in de Kerk mochten de kinderen de liedjes zingen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerkdienst.