Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Positive Behavior Support
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto.

 •    

  Het is gelukt! Een deskundige jury koos het team van de Heijbergschool als het beste Rotterdamse lerarenteam van 2017! Een zeer eervolle prijs.

  Hartelijk dank voor alle stemmen.

  Op deze pagina vindt u enkele downloads van de Heijbergschool en de peuterspeelzaal.

   

  Hier vindt u de schoolgids, de schoolkalender en het schoolplan van het schooljaar 2017-2018 van de Heijbergschool.

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2017 2018

  schoolplan Heijbergschool 2017 2018

   

  Hier vindt u het inschrijfformulier en het klachtenformulier van de peuterspeelzaal.

  inschrijfformulier peuterspeelzaal

  klachtenformulier peuterspeelzaal

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  Hier vindt u de schoolgids en de schoolkalender van het schooljaar 2017-2018 van de Heijbergschool.

   

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2017 2018 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2017 2018

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  SWPBS

  Om een omgeving te creëren die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt maken wij gebruik van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).  SWPBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van dit systeem is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘evidence based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

  Heijbergschool 18 CustomHeijbergschool 287 Custom

  Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. Voor de 20% leerlingen die meer nodig heeft om ditzelfde doel te bereiken, zijn er aanvullende interventies beschikbaar, op school en bij de ketenpartners in zorg. Hierbij zijn de lijnen kort en de interventies complementair aan de wijze waarop in en om school met alle leerlingen wordt gewerkt. De ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag. Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding. Deze aanpak leidt voor alle leerlingen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid van de leerlingen en minder verstoringen in de klas, wat weer leidt tot betere leerprestaties. 

  foto a Custom

  foto b Custom

  Afgelopen zondag was er in de Salvatorkerk een dienst in samenwerking met de kinderen van de Heijbergschool. Het ging over het bijbelverhaal Esther. Op school was dit verhaal verteld en hadden de kinderen liedjes ingestudeerd. Op het podium in de Kerk mochten de kinderen de liedjes zingen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerkdienst.

  Heijbergschool 104 Custom

  De nieuwe schoolgids is online te bekijken.

  U kunt onze schoolgids desgewenst ook downloaden: 

   

  Subcategorieën

  De identiteit van onze school

  De Heijbergschool is een christelijke school.
  Dit betekent dat we de christelijke levensovertuiging tot uitdrukking proberen te brengen in het onderwijs en in de manier waarop we in de school samenleven.

  In het onderwijs zelf hebben wij een ruime plaats gegeven aan de (verdere) kennismaking van de kinderen met de bijbel en het geloof. Zo beginnen we elke dag met elkaar in de groep met Bijbelse liederen en gebed. Enkele keren per week wordt een Bijbelverhaal verteld en besproken. Wij proberen daarbij steeds om niet alleen aandacht te besteden aan het verhaal zelf, maar er ook naar te streven dat het kind het verhaal een plaats kan geven in zijn of haar dagelijks leven. Naast uitleg van de bedoelingen van het verhaal door de leerkracht vinden wij de eigen inbreng van het kind hierin belangrijk. Van leerkrachten en kinderen verwachten we respect voor de uitingen van het eigen geloofsbeleving van het kind. Met dezelfde intentie vieren wij jaarlijks de christelijke feesten. Vaak gebeurt dat in de eigen groep.

  Kerst- en Paasfeest

  Het Kerstfeest vieren we echter met de hele school, families en vrienden. Er is een waardevolle traditie gegroeid om dit in de Salvatorkerk te doen.
  Ook het Paasfeest vieren we met elkaar. In drie vieringen (onder-, midden- en bovenbouw) staan we stil bij de betekenis van dit feest. Afsluitend is er een paasmaaltijd in de eigen groep.

  De "C" in onze naam

  De "C" in de naam van onze school moet evenzeer tot uitdrukking komen in de manier waarop we in de school met elkaar omgaan. We proberen de kinderen te stimuleren op een plezierige manier met elkaar te spelen en te werken.

  Belangrijke uitgangspunten in de omgang met elkaar zijn openheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid voor en naar elkaar. Op deze manier streven we naar een prettige sfeer en een veilige omgeving voor ieder die vanuit welke achtergrond en in welke hoedanigheid ook aan ons schoolleven deelneemt.