Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

Wetenschap en techniek is een vak in ontwikkeling. Komend jaar staat in het teken van door ontwikkelen. We gebruiken hierbij veel concreet materiaal zoals technisch lego in de vorm van Lego We do en de Lego Mindstorms.

De betrokkenheid van de leerkrachten op de Heijbergschool is iets waar we trots op zijn. Samen met de kinderen , u als ouders/ verzorgers ZIJN wij de Heijbergschool!


Ouderbetrokkenheid kent vele vormen bij ons. In de eerste plaats gaat het ons, als leerkrachten, om het contact met de ouders/ verzorgers  van de kinderen die wij in de groep hebben. Deze contacten zijn formeel (bij de voortgangsgesprekken) en informeel (bij bijv de sportdag of avondvierdaagse) Ouderbetrokkenheid kun je ook terug zien in de  verschillende vormen van participatie. Formeel in de medezeggenschapsraad en informeel in het rijden naar de kinderboerderij, het helpen bij de sportdag en nog veel meer.  

Als ouder/ verzorger kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Dit wordt geheel gerund door ouders voor ouders van de Heijbergschool.
 Door de unieke samenwerking met BSO De Kleine Jungle worden er tijdens deze opvang allerlei verschillende activiteiten aangeboden waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Deelnemen staat vrij.


Ook de expressieve ontwikkeling vinden wij van groot belang. Bij de kleutergroepen is dit een dagelijks terugkerend onderdeel. Vanaf groep 3 krijgen ze dit in de vorm van periodes muziekonderwijs van meester Johan en handvaardigheid van juf Renske. Voor de kinderen die willen bestaat er de mogelijkheid auditie te doen voor de Heijberg dance crew en lessen Hebreeuws te volgen.

Op de Heijbergschool geven we Engels vanaf groep 1 t/m groep 8. Op een speelse manier komen kinderen vanaf de kleuters in aanraking met Engels. De nadruk ligt bij de Engelse lessen op spreekvaardigheid en tijdens deze lessen wordt alleen Engels gesproken. Middels de IEPtoets Engels meten we eind groep 8 de vaardigheden van de kinderen.