Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.

Er zijn drie organisaties die de naschoolse opvang organiseren vanaf de Heijbergschool. Kinderopvang Bijdehand doet dat bij ons in het pand. De Kleine Jungle, Zus en zo en de Dolle Boel komen de kinderen bij ons op school ophalen. Meer informatie kunt u vinden op:

www.dekleinejungle.nl

https://bsozusenzo.nl/

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/rotterdam-dolleboel

https://www.kov-bijdehand.nl/buitenschoolse-opvang/onze-locaties/163-heijberg