Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

Op deze pagina vindt u enkele downloads van de Heijbergschool en de peuterspeelzaal.

 

Hier vindt u de schoolgids, de schoolkalender en het schoolplan van de Heijbergschool.

schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (downloaden)

schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (bekijken)

schoolkalender Heijbergschool 2018 2019

schoolplan Heijbergschool 2015 2019

 

Hier vindt u het inschrijfformulier en het klachtenformulier van de peuterspeelzaal.

inschrijfformulier peuteropvang

klachtenformulier peuteropvang

 

Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.