LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.

Zorg voor het jonge kind

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar maken een enorme ontwikkeling door. Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen hanteren wij bij de kleuters OVM (OntwikkelingsVolgModel). OVM is een observatie- en registratie instrument dat de ontwikkeling van het jonge kind in kaart brengt. Door deze observaties en registraties ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Op basis van deze informatie kan de leerkracht inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen door de activiteiten af te stemmen op individuele mogelijkheden. Met behulp van OVM wordt de ontwikkeling van de kinderen twee keer per schooljaar geregistreerd. In de tussenliggende periode heeft het kind voldoende tijd om zich te ontwikkelen, waardoor de verschillende registratie momenten per kind met elkaar te vergelijken zijn. Hierdoor krijgt de leerkracht voldoende zicht op het ontwikkelingsverloop en het effect van het onderwijsaanbod. 

 

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

Het is belangrijk dat de resultaten van kinderen worden bijgehouden en vastgelegd, om zodoende de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te volgen. We gebruiken hiervoor het CITO leerlingvolgsysteem en daarnaast hanteren we bij de kleuters het OVM. Gedurende hun schoolloopbaan worden de leerlingen regelmatig getoetst. Behalve de toetsen, behorende bij het leerlingvolgsysteem, kennen we de toetsing naar aanleiding van de gehanteerde methoden. De resultaten hiervan worden door de groepsleerkracht geregistreerd.