Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.

Heijbergschool 41 Custom

De Heijbergschool is een christelijke basisschool met “open” deuren voor alle kinderen.

Dit betekent dat we de christelijke levensovertuiging als uitgangspunt hanteren hoe we in het onderwijs en in de manier waarop we in de school samenleven. In het onderwijs zelf hebben wij een ruime plaats gegeven aan de (verdere) kennismaking van de kinderen met de Bijbelverhalen en het geloof. We streven ernaar om dit op een hedendaagse wijze aan te bieden.

Belangrijke uitgangspunten in de omgang met elkaar zijn openheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid voor en naar elkaar. Op deze manier streven we naar een prettige sfeer en een veilige omgeving voor ieder die vanuit welke achtergrond en in welke hoedanigheid ook aan ons schoolleven deelneemt.

 

De identiteit van onze school

De Heijbergschool is een christelijke school.
Dit betekent dat we de christelijke levensovertuiging tot uitdrukking proberen te brengen in het onderwijs en in de manier waarop we in de school samenleven.

In het onderwijs zelf hebben wij een ruime plaats gegeven aan de (verdere) kennismaking van de kinderen met de bijbel en het geloof. Zo beginnen we elke dag met elkaar in de groep met Bijbelse liederen en gebed. Enkele keren per week wordt een Bijbelverhaal verteld en besproken. Wij proberen daarbij steeds om niet alleen aandacht te besteden aan het verhaal zelf, maar er ook naar te streven dat het kind het verhaal een plaats kan geven in zijn of haar dagelijks leven. Naast uitleg van de bedoelingen van het verhaal door de leerkracht vinden wij de eigen inbreng van het kind hierin belangrijk. Van leerkrachten en kinderen verwachten we respect voor de uitingen van het eigen geloofsbeleving van het kind. Met dezelfde intentie vieren wij jaarlijks de christelijke feesten. Vaak gebeurt dat in de eigen groep.

Kerst- en Paasfeest

Het Kerstfeest vieren we echter met de hele school, families en vrienden. Er is een waardevolle traditie gegroeid om dit in de Salvatorkerk te doen.
Ook het Paasfeest vieren we met elkaar. In drie vieringen (onder-, midden- en bovenbouw) staan we stil bij de betekenis van dit feest. Afsluitend is er een paasmaaltijd in de eigen groep.

De "C" in onze naam

De "C" in de naam van onze school moet evenzeer tot uitdrukking komen in de manier waarop we in de school met elkaar omgaan. We proberen de kinderen te stimuleren op een plezierige manier met elkaar te spelen en te werken.

Belangrijke uitgangspunten in de omgang met elkaar zijn openheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid voor en naar elkaar. Op deze manier streven we naar een prettige sfeer en een veilige omgeving voor ieder die vanuit welke achtergrond en in welke hoedanigheid ook aan ons schoolleven deelneemt.