Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden (Filippenzen 4 vers 6)

De gebedsgroep van de school is een initiatief van een aantal ouders. Wij komen regelmatig bij elkaar om te bidden en te danken. Wij bidden niet alleen voor de kinderen en leerkrachten maar ook voor zaken die spelen in en rond school. Hiervoor worden er gebedspunten aangedragen vanuit de directie en het team van leerkrachten.

We kunnen ook bidden of danken voor uw/jouw gebedspunten, wanneer u/jij die aan ons doorgeeft. Persoonlijke gebedspunten kunnen worden doorgegeven via de leerkracht, directie of via onderstaande contactpersonen. Wij beseffen dat zaken gevoelig kunnen liggen of privé zijn. Daarom gaan wij altijd discreet om met de informatie die we krijgen.

Wil je een keer komen kijken of meebidden met de gebedsgroep, dan ben je van harte welkom! Wij komen samen 1x per maand op dinsdagavond om 20:00 bij een lid van de gebedsgroep thuis. Voor nadere informatie of aanmelden kun je mailen met: