Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en/of instemmingorgaan binnen onze school. Zowel leerkrachten als ouders hebben zitting in de raad. De taak is om te denken en / of mee te beslissen over bepaalde schoolzaken zoals de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuw aan te stellen leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De MR krijgt mondelinge en schriftelijke informatie van de directie en het koepelbestuur.

De leden worden gekozen voor vier jaar. Eén van de leerkrachten en één van de ouders heeft tevens zitting in de GMR. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vier scholen binnen ons bestuur.

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt kunt u deze altijd kwijt bij een van de leden of via een e-mail:

De GMR vergadert ca. vier keer per jaar. Daarbij is ook altijd de stichtingsdirecteur aanwezig en tevens een lid van het koepelbestuur. De GMR vergadert over zaken die alle vier de scholen aangaan, zoals b.v. het opstellen van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling

De volgende ouders zitten in de medezeggenschapsraad:


Mw. Claudia Cobelens (VZ), moeder van Eveline, Iskander en Achilles

           
Mw. Annemieke Mouthaan, moeder van Derk en Amber

             
Dhr. Martijn Ollefers, vader van Jade en Zara (+GMR) 

De volgende leerkrachten zitten in de medezeggenschapsraad:

Mw. Marjolein Hogendoorn

Mw. Rianne Voerman

Mw. Jolein Kersbergen (+GMR)

Mocht u de leden van de medezeggenschapsraad willen mailen, dan kan dat via: