Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.

In het schooljaar 2011 – 2012 hebben we samen met de kinderen van de leerlingenraad 8 regels afgesproken die we regelmatig terug laten komen.
Dit zijn de regels:

  • Van proberen kun je leren.
  • Zonder ruzie, schoppen en pijn hebben wij het reuze fijn.
  • Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Heijbergschool helemaal top!
  • In dit lokaal is ruimte voor ieders verhaal.
  • Durf jezelf te laten zien, dan krijg je van ons een dikke 10!
  • Zeg niet altijd gelijk nee. Jouw keuze is best OK.
  • Ik speel, ik deel, ik werk. Samen zijn we sterk.
  • Kom voor jezelf op. Wil je niet zeg dan stop!

Deze regels ziet u in combinatie met pictogrammen terug in de lokalen en de gangen.

{artsexylightbox picasaUser="111676592470224451982" picasaAlbum="IcoontjesGedrag?authkey=Gv1sRgCMvs96v-14LnlQE" carousel="true" previewWidth="110" carousel_visible="3"}{/artsexylightbox}