Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.

De Cito-resultaten in de voorgaande jaren

De gemiddelde score van de Cito-toets van de afgelopen schooljaren in groep 8 aan onze school was:

2008 -2009

543,5

2009 - 2010

543,6

2010 -2011

542,6

2011 -2012

543,5

Dit alles op een schaal van 500 tot 550. Dit gemiddelde is een samenstelling van de resultaten van al onze leerlingen die naar het VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium zijn gegaan.