Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.

Vakantierooster schooljaar 2018- 2019Heijbergschool 331 Custom

Zomervakantie 2018 14-07-2018 t/m 26-08-2018
Studiedag 05-10-2018

Herfstvakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018

Studiedag 06-12-2018

Kerstvakantie

22-12-2018 t/m 07-01-2019

Studiedag  07-01-2019
Studiedag  22-02-2019

Voorjaarsvakantie

22-02-2019 t/m 03-03-2019

Meivakantie

19-04-2019 t/m 05-05-2019

Hemelvaart 30-05-2019  t/m 02-06-2019
Pinkstervakantie ivm
studieweek leerkrachten
08-06-2019 t/m 16-06-2019
Zomervakantie 2019 20-07-2019 t/m 01-09-2019
   
Groep 1/2: kleuters extra vrij
Groep 3 t/m 8 moet gewoon naar school.

21-09-2018 & 24-09-2018 

19-11-2018

07-12-2018 & 10-12-2018

24-05-2019