Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

foto a Custom

foto b Custom

Afgelopen zondag was er in de Salvatorkerk een dienst in samenwerking met de kinderen van de Heijbergschool. Het ging over het bijbelverhaal Esther. Op school was dit verhaal verteld en hadden de kinderen liedjes ingestudeerd. Op het podium in de Kerk mochten de kinderen de liedjes zingen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerkdienst.

Heijbergschool 104 Custom

De nieuwe schoolgids is online te bekijken.

U kunt onze schoolgids desgewenst ook downloaden: 

 

Leuk, die foto's uit de 125-jarige geschiedenis van de Heijbergschool.

{artsexylightbox picasaUser="111676592470224451982" picasaAlbum="125Plaatjes" carousel="true" previewWidth="100" carousel_visible="3"}{/artsexylightbox}

heijberg schilderDe Heijbergstraat (en dus de school) is vernoemd naar de Rotterdamse schilder Gerardus Heijberg. Meer straten in onze buurt zijn vernoemd naar schilders. Heijberg werd geboren in 1869 en volgde de opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Hij kreeg onder andere les van Kees van Dongen. Later gaf Heijberg daar ook zelf les.

Heijbergschool 330 Custom

De Heijbergschool is een fijne, rustige basisschool in de groene noordrand van Rotterdam Hillegersberg - Terbregge. De school is modern, sfeervol en heeft een enthousiast team, dat uitstekend onderwijs verzorgt.
Opvallend is de prettige sfeer en de veilige schoolomgeving. Voor onze leerlingen is het echt 'hun school'. 

Heijbergschool 6 Custom

Heijbergschool 81 Custom

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en/of instemmingorgaan binnen onze school. Zowel leerkrachten als ouders hebben zitting in de raad. De taak is om te denken en / of mee te beslissen over bepaalde schoolzaken zoals de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuw aan te stellen leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De MR krijgt mondelinge en schriftelijke informatie van de directie en het koepelbestuur.

De leden worden gekozen voor vier jaar. Eén van de leerkrachten en één van de ouders heeft tevens zitting in de GMR. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vier scholen binnen ons bestuur.

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt kunt u deze altijd kwijt bij een van de leden of via een e-mail:

De GMR vergadert ca. vier keer per jaar. Daarbij is ook altijd de stichtingsdirecteur aanwezig en tevens een lid van het koepelbestuur. De GMR vergadert over zaken die alle vier de scholen aangaan, zoals b.v. het opstellen van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling

De volgende ouders zitten in de medezeggenschapsraad:


Mw. Claudia Cobelens (VZ), moeder van Eveline, Iskander en Achilles

           
Mw. Annemieke Mouthaan, moeder van Derk en Amber

             
Dhr. Martijn Ollefers, vader van Jade en Zara (+GMR) 

De volgende leerkrachten zitten in de medezeggenschapsraad:

Mw. Marjolein Hogendoorn

Mw. Rianne Voerman

Mw. Jolein Kersbergen (+GMR)

Mocht u de leden van de medezeggenschapsraad willen mailen, dan kan dat via: