Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.

logo peuteropvang

Hartelijk welkom bij Peuteropvang De Speeltuin Stichting Peuteropvang De Speeltuin is gevestigd in Hillegersberg, in een lokaal naast de Heijbergschool. De peuteropvang heeft als doel om peuters tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen. Elke schooldag van 8.30 uur tot 11.45 uur, en op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur, bieden we professionele peuteropvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast een eigen buitenspeelruimte. De peutergroepen bestaan uit 16 peuters die begeleid worden door twee leidsters.

Door het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters gewonnen en gaan ze zich vrij voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. Het kleinschalige karakter van De Speeltuin zal er toe bijdragen dat de peuters op een verantwoorde wijze ‘groot’ worden. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning. Kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest maken de overstap naar de basisschool vaak makkelijker.

Peuteropvang De Speeltuin werkt samen met de Heijbergschool maar alle kinderen, ook als ze na de peuterspeelzaal naar een andere basisschool dan de Heijbergschool gaan, zijn van harte welkom om te komen spelen.

Kom gerust eens langs bij onze peutergroep (bij voorkeur tussen 09.00 uur en 10.00 uur). U kunt ons ook bereiken via e-mail op en telefonisch op 06 - 41 45 93 55.

Graag tot ziens!

Hieronder vindt u meer uitgebreide informatie over Peuteropvang De Speeltuin.

Als peuters twee jaar zijn, krijgen ze behoefte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam voor de peuters. Spelenderwijs maken ze vriendjes, leren ze spelen met verschillende soorten speelgoed en verschillende activiteiten te ondernemen. De peuters leren samen zingen, dansen, knutselen, kringgesprekken voeren en lekker spelen, maar ook delen met anderen en even niet bij papa of mama thuis zijn. Op deze wijze worden de peuters bekend gemaakt met het samenzijn in een groep en dat is een goede voorbereiding op de basisschool.
Ook voor kinderen die al naar de kinderopvang gaan, is de peuteropvang een leuke toegevoegde waarde. Het programma is specifiek op hun leeftijdscategorie gericht en wat ‘schoolser’. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool dan ook vaak makkelijker.

Onze peuteropvang hanteert het programma Puk & Ko van Zwijsen en stemt haar planning en activiteiten hierop af. Tevens wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s van de Heijbergschool. Kenmerk van het programma is de actieve betrokkenheid van kinderen en het op speelse wijze ontdekkend leren, een rijk taalaanbod, uitdagende activiteiten en veel interactie. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u ons pedagogisch beleid opvragen via .

Puk & Ko geeft invulling aan een aantal lesactiviteiten tijdens de ochtend. De activiteiten hebben te maken met een centraal thema. Elke ochtend wordt een kleine en grote groepsactiviteit georganiseerd waarbij de pop Puk een belangrijke rol heeft. Deze “lessen” leggen de nadruk op de taalontwikkeling van de peuters. Dit is in de leeftijd van de peuters een hele belangrijke fase om veel te stimuleren.

De overige activiteiten van de ochtend staan in het teken van motoriek en andere ontwikkelingen die vooral met spel en bewegen worden geoptimaliseerd.

Als u uw kind komt brengen, dan kunt u nog even blijven om met uw peuter te puzzelen of een boekje te lezen. Als uiterlijk 9.00 uur alle ouders weg zijn, neemt de juf het programma van de dag met de peuters door aan de hand van activiteitenkaarten. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen of liever iets anders gaan doen. Alles mag, niets moet. We vinden het belangrijk dat de peuters zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo min mogelijk aan. De kinderen worden begeleid door vaste leidsters en in principe één vaste “hulpmoeder”. Zo zien de peuters elke keer dat ze bij ons komen dezelfde gezichten en raken ze snel vertrouwd.

Halverwege de ochtend eten en drinken de peuters samen aan tafel. Wij geven de peuters allemaal een beker water te drinken. Wilt u uw peuter schoongemaakt fruit in een bakje, voorzien van naam, meegeven?

Minstens één keer per ochtend vragen we de peuters of ze naar de wc moeten. Daar besteden we de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier meegeven?

Als het weer het toelaat (en dan zijn we niet bang voor een paar spetters) gaan we in de loop van de ochtend altijd buiten spelen. Daar kunnen we gebruik maken van fietsjes, driewielers, steppen en karretjes en natuurlijk van de zandbak met bijbehorende emmers en schepjes.

De veiligheid van uw peuter staat bij Peuteropvang De Speeltuin voorop. De peuteropvang wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD. Klik hier voor het meest recente GGD inspectierapport. Al het speelgoed en het speellokaal moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De leidsters zijn gediplomeerd en beschikken over een geldig EHBO-diploma. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt en dit wordt in samenwerking met de Heijbergschool jaarlijks geactualiseerd en geoefend.

De Speeltuin hanteert het vier ogen principe, wat betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken en/of luisteren met de beroepskracht.