Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.

Peuteropvang "De Speeltuin" staat open voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Er kunnen in totaal 16 kinderen per ochtend bij ons komen spelen. De peuters kunnen één of twee ochtenden in de week naar onze peuteropvang komen. In principe adviseren we kinderen vanaf ongeveer 3,5 jaar drie ochtenden te laten spelen als voorbereiding op de basisschool. Als de wachtlijst het toelaat, mag het ook eerder.

U kunt uw kind opgeven vanaf het moment dat het 1 jaar is door het  inschrijfformulier in te vullen en daarbij aan te geven op welke dagen u uw peuter naar de opvang wilt brengen. Wij plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst.

De plaatsing in de groep gebeurt in principe als uw peuter tussen 2 jaar 3 maanden en 2,5 jaar is, maar dit is afhankelijk van de lengte van de wachtlijst. Vanaf het moment van plaatsing bent u de ouderbijdrage (zie verderop) aan ons verschuldigd.

Zodra er een plek beschikbaar is neemt de verantwoordelijke voor de planning contact met u op. Indien u deze plaatsing wenst, ontvangt u een welkomstbrief met een machtigingsformulier voor de inning van de ouderbijdrage. Met de ondertekening van het machtigingsformulier wordt de plaatsing definitief.

Op de eerste plaatsingsochtend kan uiteraard met de leidster overlegd worden hoe uw peuter het best kan wennen, want het is voor ouders én peuter vaak een nieuwe ervaring.
Uw peuter kan gewoon de hele ochtend meespelen waarbij u gebeld wordt in geval van bijzonderheden, maar u kunt ook bijvoorbeeld de eerste ochtend wat langer blijven of uw peuter iets eerder ophalen.

Download hier uw inschrijfformulier: